Fyzická ostraha

Fyzická ostraha objektů a budov - jeden a více pracovníků ostrahy, jejichž hlavní pracovní náplní je zejména:

- Informační služba 
- Kontrola zaměstnanců při příchodu a odchodu ze zaměstnání 
- Kontrola zaměstnanců a jejich osobních věcí dle ZP 65/1965,§ 170 odst. 3 
- Kontrola vjezdu a výjezdu vozidel, včetně kontrol vývozu zboží a materiálu 
- Kontrola a evidence návštěv (písemná, či elektronická) 
- Evidence a výdej klíčů, zapečetěných obálek, čipových karet, GPS pro vozy, apod. 
- Kontrola zaměstnanců na samostatných pracovištích 
- Kontrola požívání alkoholu, či jiných psychotropních látek na pracovišti, dle ZP 65/1965,§ 135 odst. 4 písm. e), g) 
- Pochůzková činnost zaměřená na pohyb neoprávněných osob, pokus o způsobení hmotné, či duševní škody klientovi, krádeže, zneužití prostředků, uzavřenost a   uzamčenost oken, vrat, dveří, technologických otvorů apod. 
- Uzávěrky budov po pracovní době ( úniky energií, požární a ekologické nebezpečí) 
- Preventivní kontroly střeženého prostoru z hlediska požárního a ekologického zabezpečení 
- Bezpečnostní dohled po svařování a pálení 
- Reakce na mimořádné události