Certifikace

 
 
 

  VLASTNÍME CERTIFIKACE A LISTINY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI NÁSLEDUJÍCÍCH INSTITUCÍ:

 

 

JSME ČLENY, ČI PARTNERY NÁSLEDUJÍCÍCH INSTITUCÍ:

 
 

SPLŇUJEME NOVĚ VZNIKLOU NORMU PRO POSKYTOVATELÉ BEZPEČNOSTNÍCH SLUŽEB - FYZICKÁ OSTRAHA

 

 PATŘÍME TAKÉ DO SYSTÉMU ARGIS - SPRÁVY STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV ČESKÉ REPUBLIKY

pro stavy nouze a mimořádné události (hromadná neštěstí, živelné pohromy, apod.)