Kontrolní činnosti

Tyto služby jsou běžně poskytovány při fyzické ochraně (vrátnice). Nově je nabízíme i jako službu samostatnou, kdy náš pracovník přijede k Vám do firmy.

Jedná se zejména o:

 - kontrola zaměstnanců na přítomnost alkoholu

 - kontrola zaměstnanců na přítomnost psychotropních látek

 - kontrola dodržování léčebného režimu (nemocenská)

Proč kontroly objednat?

 • kontroly provádí externí odborně proškolený pracovník - odpadá tedy problém kolegiality ("ututlání" pozitivního výsledku, nebo naopak následná averze na pracovišti při ohlášení)
 • není nutné kupovat a držet skladem certifikované detekční zařízení a starat se o následné kalibrace a udržování technického stavu.
 • v případě opakovaných, či pravidelných kontrol je dodržena část podmínky zákoníku práce o průběžných kontrolách dodržování BOZP na pracovišti.
 • veškeré kontroly jsou plně v souladu se zákoníkem práce (zákon č.262/2006 Sb.)

Jak kontrola probíhá?

 • provedete objednávku služby (online, či telefonicky) - při první objednávce minimálně týden dopředu.
 • my vás kontaktujeme, sjednáme osobní setkání a podepíšeme potřebné dokumenty (smlouvu o službě, pověření našich pracovníků Vaší společností, apod.).
 • náš pracovník provede kontrolu u zaměstnanců dle požadavků objednatele.
 • kontroly na přítomnost alkoholu a látek se provádí certifikovanými přístroji a je vždy prováděna u každého zaměstnance v samostatném prostoru bez účasti ostatních kontrolovaných zaměstnanců – ochrana osobních údajů….
 • v případě pozitivní dechové/drogové zkoušky pracovníka, sepíše kontrolní pracovník s dotyčným protokol, který předá zaměstnavateli a je dohlédnuto na to, aby provinilec nepokračoval v pracovní činnosti, popřípadě je vykázán z budovy.
 • při kontrole léčebného režimu je vždy pořízena písemná i fotodokumentace z místa kontroly.
 • kontrolní pracovník se vždy prokáže zmocněním, pověřením ke kontrole vydaným objednatelem.
 • z každé kontroly je proveden zápis.
 • oznámení o provedené kontrole Vám bude ponecháno osobně v den kontroly, případně zasláno na Vámi uvedenou mailovou adresu.
 • každý zápis o provedené kontrole slouží jako podklad k fakturaci.