Kvalifikace našich pracovníků

Všichni naši pracovníci s předstihem úspěšně absolvovali kurz odborné způsobilosti pro dílčí kvalifikaci "Strážný" (68-008-E) zakončený zkouškou.

Od 1.1. 2010 vzniká zákonem stanovená povinnost pro provozovatele koncesovaných živností zejména "Ostraha majetku a osob a "Služby soukromých detektivů" doložit příslušnému živnostenskému úřadu odbornou způsobilost. 

Osoby mající středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou (nebo vysokoškolské vzdělání) a to v oboru právním nebo bezpečnostně právním, pak splňují podmínky zákona. Stejná povinnost pro osoby, které tuto činnost vykonávají pro provozovatele živnosti (tedy zaměstnance), je prodloužena k 1.1.2012. Posuzuje se zejména:

znalost zásad ochrany a ostrahy majetku a osob

znalost ustanovení příslušných zákonů, nařízení a vyhlášek, které vymezují pravomoci, odpovědnost a způsob činnosti při ostraze a ochraně majetku a osob

znalost zásady bezpečnosti, požární ochrany, ochrany života a zdraví osob a ochrany životního prostředí, předcházení vzniku požáru, technické a ekologické havárie a zásady činnosti při úrazu

 

-----------------------------

Pracovníci na strážních stanovištích jsou pravidelně proškolováni v oblastech BOZP, Požární ochrany, První pomoci a Ekologické prevence v rámci školení naší agentury, i v rámci zaškolení na jednotlivých objektech.

-----------------------------

Pracovníci zásahových jednotek jsou pravidelně proškolováni v oblasti Komunikace s pachatelem, Bezpečného zadržení pachatele/agresora, Právního minima selektivně vybraného pro danou problematiku, Taktiky zásahu a pro případ nouze i Následné neodkladné předlékařské pomoci. Tito pracovníci také pravidelně absolvují odborné kurzy Sebeobrany a Asertivity.

 

Splňujeme nově vzniklou normu pro poskytovatelé bezpečnostních služeb – Fyzická ostraha