Naše společnost..

Naše společnost..

Jako cíl jsme si dali být společensky odpovědnou firmou a hlásíme se k tzv. CSR – odpovědnému podnikání. 
Cílem naší firemní politiky je zajistit zákazníkovi komplexní služby související se zabezpečením jeho majetku. 
Za přednost naší bezpečnostní služby ve srovnání s velkými agenturami považujeme orientaci na zájmy klienta, který nemusí v účtovaných cenách hradit nadměrnou administrativu a s tím související neúměrné náklady a není poškozován značnou fluktuací našich pracovníků.

Prvořadým zájmem naší firmy je výběr, výchova a stabilizace kvalitních pracovníkù, kteří jsou pak schopni poskytovat služby na patřičné profesionální úrovni. Nejsme společnost zaměstnávající stovky zaměstnanců a nikdy to nebylo naším cílem. Za svojí odvedenou prací si stojíme a nebojíme se říci, že se chováme nejen tržně, ale zejména profesionálně.

Naši zaměstnanci jsou zapojeni do vzdělávání v rámci projektu "Podpora konkurenceschopnosti MSP a živnostníků Zlínského kraje rozvojem lidských zdrojů", který je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu.

Od roku 2014 jsme členy celorepublikového bezpečnostního projektu "KRUH" společnosti Zásahová služba, s.r.o.