Dohledové centrum

Elektronické monitorování veškerých alarmových a kamerových systémů na trhu.

- 24 hodinové monitorování střeženého objektu na PCO (pult centralizované ochrany), či CCTV/IPTV (kamerový systém) 
- Možnost napojení na PCO formou – telefonní linka/GSM/GPRS/LAN (SMS zprávy operátorovi PCO a klientovi o zóně narušení)
- Monitorování tlačítek PANIKA/TÍSEŇ (hojně využívané obsluhami restaurací a barů s noční, či nepřetržitou pracovní dobou, klienty zapojené do programu prevence domácího násilí)
- Elektronické monitorování kamerovým systémem (CCTV), včetně zálohování dat
- Vyhodnocení události – poplach, uzamčení střeženého objektu, výpadky elektrické energie, monitorování teplot, hladiny kapalin, atd.
- Telefonické nebo jiné (E-mail, apod.) informování klienta při jakékoliv mimořádné události
- Měsíční nebo mimořádný výpis všech událostí na monitorovaném objektu