BOZP - PO

Bezpečnost práce není jen zdravý rozum, ale také zákonný standart

- Zpracování bezpečnostních rizik – vypracování dokumentace
- Metodika přidělování osobních ochranných prostředků
- Lékárnička první pomoci a její řádné vybavení
- Školení zaměstnanců klienta – vstupní a preventivní v oblasti BOZP
- Školení zaměstnanců klienta – poskytování první pomoci
- Požární poplachové a evakuační směrnice a další….