Patrol systém

Ostraha objektů nepravidelným pochůzkovým systémem

- Kontrola střeženého objektu výjezdem služebního vozidla po skončení pracovní doby a v době pracovního volna a klidu.
- Kontrola zaměřená na pohyb neoprávněných osob, pokus o způsobení hmotné, či duševní škody klientovi, krádeže, zneužití prostředků, uzavřenost a uzamčenost oken, vrat, dveří, technologických otvorů apod. (Varianta č.1)
- Uzávěrky budov po pracovní době ( úniky energií, požární a ekol.nebezpečí)
- Preventivní kontroly střeženého prostoru z hlediska požárního a ekologického zabezpečení (dle požadavku klienta)
- Reakce na mimořádné události
- Možnost kombinace s EZS (elektronický zabezpečovací systém)
- Klient si sám určí frekvenci a zaměření patrol výjezdů (Varianta č. 2)